Privacyverklaring

PCA besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualisatie van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen.

PCA Aal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt Aal geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Aal via deze website.  Aal aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen op de leden websites.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Aal garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Autobedrijf Aal hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verwerken, het doel van de verwerking, de duur van de opslag en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke Autobedrijf Aal, gevestigd aan Nijverheidsweg 15, 7221 CK Steenderen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@autobedrijf-aal.nl of 0575-451113.
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken Autobedrijf Aal verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kenteken
 • Merk en type auto
 • Kilometerstand
 • Gegevens over het werkelijke brandstof- en elektriciteitsverbruik (bij APK-keuring)
 1. Doel van de verwerking Autobedrijf Aal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het uitvoeren van reparaties en onderhoud aan uw auto
 • Het uitvoeren van een APK-keuring en het doorgeven van gegevens over het werkelijke brandstof- en elektriciteitsverbruik aan de RDW
 • Het opstellen van facturen en het afhandelen van betalingen
 • Het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven)
 1. Opslagperiode Autobedrijf Aal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens langer te bewaren. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan vijf jaar na het laatste contactmoment.
 2. Delen van persoonsgegevens met derden Autobedrijf Aal verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken.

  Contactgegevens Autobedrijf Aal is gevestigd aan de Nijverheidsweg 15, 7221 CK Steenderen, Nederland. U kunt contact met ons opnemen via info@autobedrijf-aal.nl of telefonisch op 0575-451113.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor? Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van onze klanten:

  • Naam, adres, woonplaats en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
  • Gegevens over het voertuig, zoals het kenteken, het merk en het type voertuig
  • Gegevens over het onderhoud en reparaties aan het voertuig, zoals de werkzaamheden die zijn uitgevoerd en de kosten daarvan
  • Gegevens over de APK-keuring, zoals de datum waarop de keuring is uitgevoerd, de keuringsinstantie en de resultaten van de keuring
  • Gegevens over het werkelijke brandstof- en elektriciteitsverbruik van het voertuig, die wij verwerken en doorgeven aan de RDW in het kader van de APK-keuring.

  Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van onderhoud, reparaties en APK-keuringen aan voertuigen
  • Het afhandelen van facturen en betalingen
  • Het bijhouden van de administratie en de financiële boekhouding
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om gegevens over de APK-keuring te verstrekken aan de RDW
  • Het verbeteren van onze dienstverlening en het doen van marktonderzoek.

  Met wie delen wij persoonsgegevens? Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In sommige gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan bijvoorbeeld de RDW, verzekeraars of fabrikanten van voertuigen. Wij zorgen er altijd voor dat persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld.

  Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de APK-keuring worden bewaard voor de duur van de geldende wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

0575-451113 info@autobedrijf-aal.nl
Vragen of afspraak maken?

Bel 0575-451113

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×